logo

Wspólnoty

W dzisiejszym świecie, w którym tak często czujemy się samotni i wyobcowani wspólnota daje szansę odnalezienia własnego miejsca w życiu, odkrycia jego sensu i jego wartości jaką może być praca na rzecz pogłębiania swojej wiary. Pamiętajmy również, że każda wspólnota buduje więzi międzyludzkie, które nie raz mogą przydać nam się w życiu. Wielu parafian chce pogłębionego życia religijnego, dlatego włączyło się w działalność wielu grup duszpasterskich istniejących w naszej parafii.

Żywy Różaniec

Żywy Różaniec jest wielkim zapleczem modlitewnym, należy do najlepszej i najbardziej wypróbowanej tradycji kontemplacji chrześcijańskiej. W trakcie powtarzanych wezwań zjednoczy on serca, doprowadzi do zgody, ożywi nadzieję i obdarzy nas  pokojem i radością Chrystusa, który dla nas się narodził, umarł i zmartwychwstał.
Odmawiać różaniec to znaczy udać się do szkoły Maryi i uczyć się od niej, Matki i apostołki Chrystusa, jak żyć całkowicie zgodnie z wymaganiami wiary chrześcijańskiej.
Podczas modlitwy różańcowej kontemplujemy Chrystusa, patrząc na Niego uprzywilejowanym wzrokiem Jego Matki Maryi; rozważamy tajemnicę życia, cierpienia i zmartwychwstania Pana oczami i sercem Tej, która była Mu najbliższa.
Przy naszej parafii istnieje Koło Różańcowe złożone z 11 róż. Moderatorem jest ks. Dariusz Stopa.
 
Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych.

Weźmy do rąk różaniec i módlmy się, powierzając Panu Bogu naszą codzienność oraz rozważając tajemnice z życia Chrystusa i Jego Matki.

 
 

Jak powinno się odmawiać tajemnice

 • poniedziałek (tajemnice radosne)
 • wtorek (tajemnice bolesne)
 • środa (tajemnice chwalebne)
 • czwartek (tajemnice światła)
 • piątek (tajemnice bolesne)
 • sobota (tajemnice radosne)
 • niedziela (tajemnice chwalebne)
 
 

Tajemnice radosne

 • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 • Nawiedzenie świętej Elżbiety
 • Narodzenie Pana Jezusa
 • Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
 • Odnalezienie Jezusa w Świątyni
 
 

Tajemnice światła

 • Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 • Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
 • Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 • Przemienienie Pańskie na górze Tabor
 • Ustanowienie Eucharystii
 
 

Tajemnice bolesne

 • Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
 • Biczowanie Jezusa
 • Cierniem ukoronowanie Jezusa
 • Dźwiganie krzyża na Kalwarię
 • Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
 
 

Tajemnice chwalebne

 • Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
 • Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 • Zesłanie Ducha Świętego
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
 
 

Ministranci

Zapraszamy wszystkich chętnych chłopców do kadry ministranckiej Jeżeli chcesz zostać ministrantem, najprostszym i najlepszym sposobem, jest przyjście do kościoła (do zakrystii - tego miejsca, skąd na Mszę św. wychodzi kapłan z ministrantami) i zapytanie kogokolwiek tam obecnego.

Czy myślałeś kiedyś, aby zostać ministrantem?
Ministrant to ten, który służy Panu Jezusowi podczas Mszy Świętej i innych nabożeństw. Bliskość ołtarza, złożone ręce, komża, alba - to wszystko sprawia, że pobyt w kościele daje wiele radości i szczęścia. Ministrant jest bliżej Chrystusa niż wszyscy obecni w świątyni: znajduje się blisko ołtarza, tabernakulum.

Zastanów się! Wstępując do naszego grona, zyskasz nowych kolegów - a może spotkasz tych, których dobrze już znasz. Zyskasz także coś więcej - bliskość Chrystusa, Któremu odtąd będziesz służyć. Pan Jezus w sposób szczególny będzie z Tobą - to On Ciebie wybiera z grona wielu kandydatów - Twoich rówieśników. Porozmawiaj ze swoimi Rodzicami. Wstąp w szeregi ministrantów. Czekamy !

Nad całością czuwa opiekun duchowy ministrantów — ks. Grzegorz Mirosławski. Zapraszamy wszystkich chłopców pragnących służyć Bogu przy ołtarzu!
Spotkaniai odbywają się w soboty o godzinie 10.:00. Króluj nam Chryste!
 
 
 

 

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w działalność naszych parafialnych wspólnot.