logo

Galeria

← Albumy

Jubileusz 40-lecia kapłaństwa

 
 
Ks. dr Stanisław Pyla urodził się dnia 29 maja 1944 roku w Piekarach koło Krakowa, gmina Liszki, w rodzinie robotniczej. W latach 1951 — 1958 swoją początkową naukę zdobywał w Szkole Podstawowej w Piekarach. Jej kontynuacją i zdobyciem świadectwa maturalnego było Liceum Ogólnokształcące w Skawinie.
W 1962 roku został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie, ul. Podzamcze 8.
Po sześciu latach kształcenia i formacji duchowej, dnia 7.04.1968 roku w Katedrze na Wawelu z rąk J. Em. Ks. Kard. Karola Wojtyły Metropolity Krakowskiego, otrzymał święcenia kapłańskie. Mszę św. prymicyjną odprawił w swojej rodzinnej parafii w Liszkach. Bezpośrednio po święceniach przez 14 lat pracował jako wikariusz kolejno na różnych parafiach: Krzęcin k/ Skawiny, Bielsko-Biała par. Opatrzności Bożej, Krzeszowice, Kraków par. św. Mikołaja.
W latach 1971 — 1973 uczęszczał na wykłady i seminaria Studium Teologii Życia Rodzinnego przy Wydziale Teologicznym w Krakowie i zdał obowiązujące egzaminy.
W 1982 roku z parafii św. Mikołaja w Krakowie został posłany przez J. Em. Ks. Kard. Franciszka Macharskiego do Jaworzna celem utworzenia na osiedlu Podłęże w Jaworznie nowej parafii.
Po kilkunastu latach wytężonej pracy duszpasterskiej i budowlanej powstały następujące budynki sakralne w Jaworznie na osiedlu Podłęże: Kaplica i mieszkania dla Sióstr Służebniczek Starowiejskich, plebania dla kapłanów oraz nowy kościół pod wezwaniem św. Barbary, konsekrowany dnia 15.04.2000 r. przez Ks. Biskupa sosnowieckiego dra Adama Śmigielskiego.
Od 10 sierpnia 1985 roku, został pierwszym proboszczem nowoutworzonej parafii św. Barbary w Jaworznie, osiedle Podłęże.
Franciszek Kardynał Macharski Arcybiskup Metropolita Krakowski odznaczył dnia 19.10.1991 r. ks. Stanisława Pylę godnością kanonika.
Od początku powstania nowej diecezji sosnowieckiej Ksiądz Stanisław Pyla był wicedziekanem dekanatu ŚŚ. Wojciecha i Katarzyny w Jaworznie do 2002 r.
W dniu 25 marca 1997 roku otrzymał nominację na Kanonika gremialnego nowo utworzonej przez Stolicę Apostolską — Sosnowieckiej Kapituły Katedralnej. Należał od dnia 21 sierpnia 1997 roku do Diecezjalnej Rady Ekonomicznej w Diecezji Sosnowieckiej.
Nie zaniedbując swoich obowiązków duszpasterskich od kilku lat pogłębiał także swoją wiedzę teologiczną na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1994 roku uczestniczył na Seminarium Naukowym z Historii Liturgii pod kierunkiem ks. doc. dr hah. Stefana Koperka CR i napisał pracę magisterską pt.: „Problematyka odnowy liturgiczno-duszpasterskiej w Listach Księdza Kardynała Karola Wojtyły w latach 1959 — 1978”.
Po magisterium rozpoczął studia licencjacko-doktoranckie na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Złożył przewidziane egzaminy. W 1997 roku uzyskał stopień licencjata na podstawie pracy pt. „Kult i pobożność Maryjna w Listach Episkopatu Polski w latach 1945 — 1981”. Praca ta została napisana na Seminarium Naukowym z Historii Liturgii pod kierunkiem ks. doc. dra hab. Stefana Koperka CR.
Po czterech latach, finalizując swoje studia naukowe na Seminarium Naukowym z Historii Liturgii przygotował rozprawę doktorską pt. „Przesłanie liturgiczno-pastoralne polskich pielgrzymek Jana Pawła II”, pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Stefana Koperka CR. Przeżywał także jubileusz 40 lat Kapłaństwa i 25 lat pobytu w Jaworznie.
Od 2003 - 2012 r. był dziekanem dekanatu świętych Wojciecha i Katarzyny w Jaworznie. Należał również do Rady Kapłańskiej oraz do Kolegium Konsultorów Diecezji Sosnowieckiej.

Parafia św. Barbary w Jaworznie przeżywała potrójne święto 4 maja 2008 r. Po pierwsze jubileusz 40-lecia posługi kapłańskiej obchodził proboszcz tej parafii, ks. dr Stanisław Pyla. Z tej okazji na uroczystej Mszy św. pojawił się metropolita częstochowski, Arcybiskup Stanisław Nowak, który jest rodakiem ks. proboszcza, a także z okazji uroczystości św. Stanisława bpa drugiego patrona parafii, czyli odpustu parafialnego oraz     z okazji imienin ks. Proboszcza.

Kolorowe kramy i wnętrze Kościoła udekorowane kwiatami najlepiej przypominały jednak o dzisiejszym jubileuszu. W trakcie Mszy św. ksiądz proboszcz podkreślił, że jest to ważne wydarzenie historyczne dla naszej parafii i sposobność do tego, aby złożyć dziękczynną ofiarę za miniony czas i prośbę o dalsze lata posługi, jakie Bóg wyznaczył.

Arcybiskup Nowak wyraził ogromną radość z możliwości spotkania się z Jaworznianami i tutejszą parafią. Przywołał także z pamięci czasy, kiedy losy tych dwóch kapłanów splotły się ze sobą w Seminarium Duchownym w Krakowie. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że wyświęcenie ks. Pyli odbyło się w Katedrze na Wawelu, a dokonał tego późniejszy Papież Jan Paweł II, arcybiskup diecezji krakowskiej, Karol Wojtyła. W swoim kazaniu metropolita zaznaczył, że powołanie kapłańskie ma głęboki, zarówno ludzki, jak i mistyczny sens. Dzisiejszy, zlaicyzowany świat jest, jak wyraził się Arcybiskup Nowak, beznadziejny, bowiem odrzucił nadzieję, opierając się wyłącznie na prawdach naukowych. Tymczasem człowiek ma potrzebę nie tylko rozumu, ale również serca. Dzięki ludziom specjalnie do tego celu powołanym, wszyscy możemy uczestniczyć we wspólnym kapłaństwie i spełniać własne potrzeby serca. Na koniec Mszy, przy akompaniamencie chóru Getsemani prowadzonego przez panią Grażynę, parafianie serdecznie podziękowali swojemu proboszczowi za wytrwałość i cierpliwość w pełnieniu swojej posługi.

Po jubileuszu 40-lecia kapłaństwa ks. prałata Stanisława Pyli proboszcza, parafia św. Barbary w Jaworznie przeżywała jeszcze bardzo ważne wydarzenia między innymi:

1. Ingres do katedry nowego Pasterza naszej diecezji 28. 03. 2009 r. Ks. prałata dr Grzegorza Kaszaka.

2. Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosił Rok Kapłański, który trwał do 19 czerwca 2010 r.

3. Misje Parafialne z okazji 25-lecia parafii św. Barbary w 2010 r.

4. W  2012 r. Kościół Sosnowiecki przeżywał peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii błogosławionego Jana Pawła II, a nasza parafia 18.04 2012 r.

5. Wybór nowego papieża Franciszka 13.03. 2013 r.

6. Kanonizacja dwóch błogosławionych papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II.27.04. 2014 r.

7.Ojciec święty Franciszek zainaugurował Rok Miłosierdzia Bożego 8 grudnia 2015 r.

8. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie 26-31 lipca 2016 r.

9. Jubileuszowy Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana 2016 r.

10. Jubileusz 25-lecia Diecezji Sosnowieckiej 25.03. 2017 r.

11. Peregrynacja 4 figur M.B. Fatimskiej w parafii św. Barbary.

12. Jubileusz 50-lecia posługi kapłańskiej ks. Proboszcza 2018 r.