logo

Siostry

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP. Starowiejskich

 
 

Założyciel

Błogosławiony Edmund Bojanowski urodzony 14 listopada 1814 roku, syn wielkopolskiej ziemi, wielki patriota, pedagog i literat — świecki apostoł polskiego ludu — wychował się w typowej ziemiańskiej rodzinie polskiej o głębokiej religijności i tradycjach patriotycznych. Sam słabego zdrowia, starał się maksymalnie wykorzystać swe talenty i dary duchowe, by służyć ochronie wartości religijnych, narodowych i ludzkich w naszej podzielonej przez zaborców Ojczyźnie.
Dzięki swej wrażliwości i otwartości na potrzeby człowieka, szczególnie najsłabszego i najbiedniejszego — dziecka, chorego, ubogiego — potrafił je odczytać i wielkodusznie na nie odpowiedzieć. Podejmował różne inicjatywy, tworząc między innymi czytelnie wiejskie i ochronki. Potrafił zapalić do posługi miłości innych, zakładając 3 maja 1850 roku Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.
Zmarł 7 sierpnia 1871 roku w Górce Duchownej w pobliżu Leszna. Grób jego znajduje się w kaplicy Domu Generalnego Sióstr Służebniczek Wielkopolskich w Luboniu koło Poznania.
 
 

Dom Generalny
Siostry Służebniczki Starowiejskie
Stara Wieś 460,
36-201 Brzozów
www.sluzebniczkiNMP.pl
tel. 13 434 14 76, fax 13 434 15 10
 
 

Charakter zgromadzenia

Zgromadzenie zakonne habitowe, oddające się zewnętrznej działalności apostolskiej i dobroczynnej, o ślubach publicznych na prawie papieskim.
 
 

Cel zgromadzenia

Służba bliźnim najbardziej potrzebującym pomocy duchowej czy materialnej, zwłaszcza dzieciom, ubogim i chorym.
 
 
 

Duchowość

Miłość i prostota jako duchowy testament zostawiony przez Założyciela.
 
 

Hasło zgromadzenia

Przez Maryję do Jezusa.
 
 

Dom Prowincji krakowskiej
ul. Kordylewskiego 12
31-547 Kraków
tel. 12 412 44 57
 
 
W 1985 roku Przełożona Generalna Matka Marietta Kopińska ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej skierowała do pracy w naszej parafii Siostry Służebniczki, które są zaangażowane w katechezę, zakrystię, kancelarię oraz pracę organisty.
 
 

Siostry aktualnie posługujące w parafii

  • S. Bernarda Mularczyk — przełożona i katechetka
  • S. Jolanta Kargól — organistka i zakrystianka
  • S. Maria Janus  -  praca w domu

Al. Piłsudskiego 5a
43-600 Jaworzno
tel. 32 616 64 45
 
 

Siostry powołane z naszej parafii

  • Siostra Amabilis (A. Gliniecka) — orionistka
  • Siostra Debora (A. Mirka) — karmelitanka Dz. J.